Μεγαλοι υποστηρικτες

Υπό την Αιγίδα του Διεθνούς Μουσικού Σωματείου Gina Bachauer

Ωδείο Αθηνών (Athens Conservatory)

Ωδείο Αθηνών (Athens Conservatory)

Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου "Οι Φίλοι της Μουσικής"

Μουσική  Βιβλιοθήκη του Συλλόγου 'Οι Φίλοι της Μουσικής'

The Lillian Voudouri Great Music Library

The Lillian Voudouri Great Music Library