ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ

 ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ-ΣΙΓΑΡΑ  

Κωνσταντίνος Π. Καράμπελας-Σγούρδας, Πρόεδρος
Ιωάννης Αμαραντίδης, Επίτιμος Πρόεδρος 

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν προσεχώς.